กลับสู่หน้าที่แล้ว

ปรัชญาของไลฟ์รี่

การดูแล คือ การปกป้องดูแลรักษาชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ไลฟ์รี่ ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์คุณภาพการดูแลให้ทั้งผู้ดูแลและผู้ได้รับการดูแลได้พบกับสภาพจิตใจที่ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้ทุกคนสามารถกลับเข้าสู่การใช้ชีวิตปกติให้มากเท่าที่เป็นได้

ไลฟ์รี่ เป็นแบรนด์ที่มีแนวคิดในการนำเสนอระบบการดูแลผ่านสินค้าเพื่อการดูแลด้านการขับถ่าย

ไลฟ์รี่ ขอเป็นส่วนสนับสนุนเพื่อยกระดับการดูแลให้ดีขึ้น เพื่อให้ทั้งผู้ดูแลและผู้ได้รับการดูแลสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการ เพื่อให้คุณไม่ต้องหยุดความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเท่าใดก็ตาม

ไลฟ์รี่ สนับสนุนชีวิตที่มีสุขภาพดีของทุกคนตลอดไป

โฆษณาโทรทัศน์

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงไลฟ์รี่ (Lifree) สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถเดินได้
หากได้รับการช่วยเหลือและช่วยในการฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูส­ภาพร่างกาย (ฆพ. 763/2557)

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm