กลับสู่หน้าที่แล้ว

ประวัติความเป็นมา

“ไลฟ์รี่” เกิดขึ้นมาจากความเชื่อที่ต้องการจะสนับสนุนมนุษย์ทุกคนที่ต้องการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเท่าใด ผ่านระบบการดูแลการขับถ่าย บนพื้นฐานของความเชื่อนี้ เราจะทำการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นของไลฟ์รี่

แบรนด์ “ไลฟ์รี่” เกิดขึ้นจากความปรารถนาของเราที่มีต่อการมีอิสระในการใช้ชีวิต ชีวิตที่เป็นอิสระปราศจากความกังวลและความเจ็บปวด

Logo Mark (ตราสินค้า) ของไลฟ์รี่ ใช้หัวใจเป็นสัญลักษณ์แห่งความปรารถนานั้น เส้นสีน้ำเงินทางขวามือแสดงถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตของผู้ถูกดูแล และเส้นสีชมพูทางซ้ายมือแสดงถึงความรู้สึกอันอบอุ่นที่คอยให้ความช่วยเหลือของผู้ให้การดูแล สีชมพูสื่อถึงชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก สีน้ำเงินสื่อถึงความอิสระ และสีขาวสื่อถึงความเท่าเทียมและความเป็นปกติของการใช้ชีวิต

ไลฟ์รี่เป็นแบรนด์ขายดีในประเทศญี่ปุ่น

*จากผลการสำรวจของบริษัท Intage SRI ในกลุ่มสินค้าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2548 – มิถุนายน พ.ศ.2558

ก่อนช่วงปี 1980 (พ.ศ. 2523)

การใช้แผ่นเสริมซึมซับควบคู่กับผ้าอ้อมเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น ก่อนปี พ.ศ. 2523

ปี 1987 (พ.ศ. 2530)

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไลฟ์รี่ออกวางตลาดเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น

ปี 1988 (พ.ศ. 2531)

[Lifree NYOTORI pad] แผ่นเสริมซึมซับ ไลฟ์รี่ ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ปี 1995 (พ.ศ. 2538)

[Lifree RIHABIRI Pants] ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงออกวางตลาดเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น

ปี 1996 (พ.ศ. 2539)

[Lifree Incontinence Pad with Thin and Slim tape] ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ปี 1997 (พ.ศ. 2540)

[Lifree IKIKI Dial, Customer Call Center] ไลฟ์รี่ได้จัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จัดตั้งขึ้นสำหรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่และการดูแลผู้สูงอายุ

แผ่นอนามัยสำหรับซึมซับปัสสาวะเล็ด [SAWAYAKA Liner] ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ปี 1999 (พ.ศ. 2542)

แผ่นซึมซับปัสสาวะเล็ด [Lifree SAWAYAKA Pad] ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ปี 2000 (พ.ศ. 2543)

จัดตั้งสถาบันดูแลระบบการขับถ่ายขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลการขับถ่ายอย่างถูกต้อง

[Lifree KOKORO TO HADA NO Care Pad] ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ปี 2001 (พ.ศ. 2544)

ออกวางตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงในประเทศไต้หวัน

ปี 2002 (พ.ศ. 2545)

[Lifree YAKAN ANMIN Pants] และ [Lifree ANMIN Guard] ผ้าอ้อมแบบกางเกงและแผ่นเสริมซึมซับสำหรับกลางคืน ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ปี 2003 (พ.ศ. 2546)

ออกวางตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงในประเทศไทย

ปี 2005 (พ.ศ. 2548)

[Lifree NYOTORI pad NASHI DEMO CHOJIKAN ANSHIN Pants] ผ้าอ้อมกางเกงแบบบางที่ใช้ได้ยาวนานขึ้น ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ปี 2006 (พ.ศ. 2549)

[Lifree SONO SHUNKAN MO ANSHIN] ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ปี 2007 (พ.ศ. 2550)

[Lifree KYUSHU SHITAGI Slimwear] กางเกงชั้นในซึมซับ ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ปี 2008 (พ.ศ. 2551)

[Lifree ZUBON WO NUGAZU NI KOKAN Rehabilitation Diaper] ผ้าอ้อมแบบกางเกงที่ถอดเปลี่ยนได้สะดวกยิ่งขึ้น ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ออกแบบมาให้สามารถถอดเปลี่ยนได้จากด้านข้าง โดยมีเทปกาวที่สามารถติดซ้ำได้

ออกวางตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงในประเทศอินโดนีเซีย

ควบรวมกิจการกับบริษัทผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปในประเทศออสเตรเลีย APPP

ปี 2009 (พ.ศ. 2552)

ออกวางตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงในประเทศจีน

ออกวางตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงในประเทศสิงคโปร์

ปี 2010 (พ.ศ. 2553)

[Lifree CHO USUGATA SHITAGI KANKAKU Pants] ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

ออกวางตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงในประเทศฟิลิปปินส์

ควบรวมกิจการกับบริษัทผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปในประเทศซาอุดิอาระเบีย Gulf Hygienic Industries Ltd.

ปี 2011 (พ.ศ. 2554)

ออกวางตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงในประเทศมาเลเซีย

ควบรวมกิจการกับบริษัทผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปในประเทศเวียดนาม Diana Joint Stock Company

ปี 2012 (พ.ศ. 2555)

ออกวางตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงในประเทศเกาหลี

ปี 2014 (พ.ศ. 2557)

[Lifree SAWAYAKA Pad (Men)] เป็นแผ่นซึมซับปัสสาวะสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ ออกวางตลาดในประเทศญี่ปุ่น

เป็นสินค้าเพื่อการดูแลปัญหาปัสสาวะที่ออกแบบมาสำหรับผู้ชายที่มีความกังวลกับปัญหาปัสสาวะเล็ด

ออกวางตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงในประเทศอียิปต์

ปี 2015 (พ.ศ. 2558)

ออกวางตลาดผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงในประเทศอินเดีย

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm