กลับสู่หน้าที่แล้ว

วิธีการสวมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

เคล็ดลับในการดูแลเรื่องการขับถ่าย เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ดูแล

ผ้าอ้อมแบบกางเกง

สำหรับผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะแต่สามารถออกนอกบ้านได้ตามปกติ, ผู้สูงอายุที่เดินและช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้สูงอายุที่ยืนและเดินได้โดยผู้ช่วยเหลือ

สาธิตการใส่ผ้าอ้อมแบบกางเกงด้วยตัวเอง (ฆพ. 3/2559)

ค้นหาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

การพิจารณาเลือกประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่

สาธิตวิธีการใส่ผ้าอ้อมแบบกางเกงคู่กับแผ่นเสริมซึมซับด้วยตัวเอง (ฆพ. 5/2559)

ค้นหาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

การพิจารณาเลือกประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่

สำหรับผู้ที่ยืนได้โดยผู้ช่วยเหลือ

สาธิตการใส่ผ้าอ้อมแบบกางเกง โดยมีผู้ช่วยเหลือ (ฆพ. 4/2559)

ค้นหาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

การพิจารณาเลือกประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่

สาธิตการใส่ผ้าอ้อมแบบกางเกงคู่กับแผ่นเสริมซึมซับ แบบมีผู้ช่วยเหลือ (ฆพ. 6/2559)

ค้นหาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

การพิจารณาเลือกประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ผ้าอ้อมแบบเทปกาว

สำหรับผู้ที่นั่งได้โดยผู้ช่วยเหลือ หรือผู้สูงอายุที่นอน

สาธิตการใส่ผ้าอ้อมเทปกาว (ฆพ. 1/2559)

ค้นหาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

  • *วิธีการใช้งานที่สาธิตในวิดีโอ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับแผ่นเสริมซึมซับรุ่นอื่น ๆ ได้

การพิจารณาเลือกประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่

สาธิตการใส่ผ้าอ้อมเทปกาวกับแผ่นเสริมซึมซับ (ฆพ. 2/2559)

ค้นหาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

  • *วิธีการใช้งานที่สาธิตในวิดีโอ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับแผ่นเสริมซึมซับรุ่นอื่น ๆ ได้

การพิจารณาเลือกประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm