กลับสู่หน้าที่แล้ว

การพิจารณาเลือกประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่

การเลือกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายจะเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกการเคลื่อนไหว และช่วยลดภาระในการดูแล รวมถึงช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

เพียงตอบคำถามเบื้องต้น 3 คำถาม เราจะช่วยประเมินประเภทของผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

คำถามที่ 3

เลือกปริมาณปัสสาวะของผู้ใช้ผ้าอ้อมต่อการขับถ่ายในแต่ละครั้ง

◀ ย้อนกลับ

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm