กลับสู่หน้าที่แล้ว

การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย

การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย จะช่วยฟื้นฟูหรือรักษาสภาพร่างกายของผู้สูงอายุให้สามารถไปขับถ่ายในห้องน้ำได้ กรุณานำการออกกำลังกายนี้ไปรวมไว้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ก่อนเริ่มต้นการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย

กรุณาอ่านข้อควรระวังก่อนเริ่มต้นการออกกำลังกาย

ข้อแนะนำเพื่อการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ

คำเตือน

กรุณางดการออกกำลังกายหรือหยุดออกกำลังกายโดยทันที หากร่างกายเกิดสภาวะดังนี้

  งดออกกำลังกาย ควรหยุดออกกำลังกายทันที
อัตราการเต้นของหัวใจ มากกว่า 120 ครั้งต่อนาทีในขณะพัก เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจเกิน 140 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิต (บน/ล่าง) 200/100 มม.ปรอท ในขณะพัก เมื่อค่าความดันเพิ่มขึ้นจากปกติมากกว่า 40/20 มม.ปรอท
หลอดเลือดหัวใจตีบ/ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เมื่อตรวจพบอาการดังกล่าวภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา  
ชีพจรไม่สม่ำเสมอ การเต้นของชีพจรที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เมื่อพบว่าการเต้นของชีพจรผิดปกติมากกว่า 10 ครั้งต่อนาที
อาการเจ็บปวด อาการเจ็บปวดที่ผิดจากเดิม หรืออาการเจ็บปวดในตำแหน่งที่ต่างจากเดิม หรือเจ็บปวดในบริเวณที่ไม่ได้มีการสัมผัส  
อาการอื่น ๆ มีอาการใจสั่น หรือหายใจถี่ ๆ ในขณะพัก เมื่อเกิดอาการหายใจลำบาก เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรือเจ็บหน้าอก

ผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะแต่สามารถออกนอกบ้านได้ตามปกติ, ผู้สูงอายุที่เดินและช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้สูงอายุที่ยืนและเดินได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่ยืนได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่นั่งได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่นอน

หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและกำกับดูแล

Cooperating research institutions

General Manager Koji Sato, Rehabilitation Control Supervisory Department, Keiwakai Oita Oka Hospital Social Medical Corporation

Kazuko Sato, School of Nursing, Faculty of Medicine, Oita University

Unicharm Corporation Excretion Care Research Center

Supervision

Professor Hiromitsu Mimata, Department of Urology, Faculty of Medicine, Oita University

Director Teruaki Mori, Keiwakai Oita Oka Hospital Social Medical Corporation

Manager Hitoshi Ota, Ibaraki Prefectural Health Plaza

หากไม่ปรากฏภาพบนเว็บไซต์ กรุณาคลิกที่ปุ่มด้านซ้ายเพื่อดาวน์โหลด Adobe Reader

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm