กลับสู่หน้าที่แล้ว

ลดความกังวลในการดูแลผู้สูงอายุ

ในการดูแลผู้สูงอายุ การให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ถูกดูแลเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ ไลฟ์รี่จึงขอนำเสนอวิธีการดูแลผู้สูงอายุแบบเบื้องต้น ทั้งในเรื่องการพยาบาลและการดูแลเรื่องขับถ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากขึ้น

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm