กลับสู่หน้าที่แล้ว

โฆษณาโทรทัศน์

โฆษณาโทรทัศน์

ไลฟ์รี่ กางเกงอัลตร้าสลิม

เมื่อต้องเจอกับเรื่องรั่วซึม ไม่ได้แปลว่าเราต้องซึม
ใช้ชีวิตทุกวันในแบบคุณ กับไลฟ์รี่ กางเกงอัลตร้าสลิม

ไลฟ์รี่ อยากให้อายุความสุขยืนยาว (ฆพ.2373/2560)

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไลฟ์รี่ (Lifree)

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงไลฟ์รี่ (Lifree) สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถเดินได้
หากได้รับการช่วยเหลือและช่วยในการฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูส­ภาพร่างกาย (ฆพ. 763/2557)

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm