กลับสู่หน้าที่แล้ว

กลุ่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่

คุณสามารถเลือกประเภทของผ้าอ้อมผู้ใหญ่ได้ตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบกางเกงหรือเทปกาว หรือเลือกใช้ควบคู่กับแผ่นเสริมซึมซับ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ

[ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นเสริมซึมซับของไลฟ์รี่]

สภาพร่างกาย
ประเภทของผ้าอ้อมผู้ใหญ่
ประเภทของแผ่นเสริมซึมซับ
ผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะ
แต่สามารถออกนอก
บ้านได้ตามปกติ

* สำหรับผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่เพียงเล็กน้อย ขอแนะนำให้ใช้ไลฟ์รี่ แผ่นซึมซับปัสสาวะเล็ด

ผู้สูงอายุที่เดินและ
ช่วยเหลือตัวเองได้
ผู้สูงอายุที่ยืนและเดินได้
โดยผู้ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ยืนได้
โดยผู้ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่นั่งได้
โดยผู้ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่นอน

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นเสริมซึมซับของไลฟ์รี่

ประเภทของผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะแต่สามารถออกนอกบ้านได้ตามปกติ

*สำหรับผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่เพียงเล็กน้อย ขอแนะนำให้ใช้ไลฟ์รี่ แผ่นซึมซับปัสสาวะเล็ด

ผู้สูงอายุที่เดินและช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้สูงอายุที่ยืนและเดินได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่ยืนได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่นั่งได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่นอน

ประเภทของแผ่นเสริมซึมซับ

ผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะแต่สามารถออกนอกบ้านได้ตามปกติ

ผู้สูงอายุที่เดินและช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้สูงอายุที่ยืนและเดินได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่ยืนได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่นั่งได้โดยผู้ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่นอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm