กลับสู่หน้าที่แล้ว

กลุ่มซึมซับปัสสาวะเล็ด

ไลฟ์รี่ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับซึมซับปัสสาวะเล็ด ซึ่งได้ออกแบบให้มีขนาดการซึมซับปัสสาวะที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณปัสสาวะและรูปแบบการใช้งานของแต่ละบุคคล

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm