กลับสู่หน้าที่แล้ว

กลุ่มซึมซับปัสสาวะเล็ด

ไลฟ์รี่ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับซึมซับปัสสาวะ ซึ่งออกแบบให้มีขนาดการซึมซับปัสสาวะที่หลากหลาย
เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณปัสสาวะ และรูปแบบการใช้งานของแต่ละบุคคล

แผ่นซึมซับปัสสาวะ ออกแบบมาเพื่อรองรับปัสสาวะ มีส่วนผสมของเจลโพลิเมอร์จึงซึมซับได้รวดเร็ว
ปริมาณการซึมซับ 10 ซีซี และ 50 ซีซี วางจำหน่ายที่ชั้นวางของกลุ่มผ้าอนามัย/แผ่นอนามัย ปริมาณการซึมซับตั้งแต่ 70 ซีซี – 300 ซีซี วางจำหน่ายที่ชั้นวางของกลุ่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm