กลับสู่หน้าที่แล้ว

สาเหตุการเกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

อาการแบบไหนคืออาการปกติของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือ กิจวัตรประจำวันแบบใดที่ส่งผลให้อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่รุนแรงขึ้น ทำความเข้าใจวิธีการดูแลตัวเองเกี่ยวกับการควบคุมการกลั้นปัสสาวะได้จากบทความด้านล่างนี้

กลไกการกลั้นปัสสาวะคืออะไร?

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เกิดจากการหย่อนยานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน โดยในคนที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงเป็นปกติจะสามารถควบคุมการกลั้นปัสสาวะได้ ถึงแม้จะมีแรงกดที่ท้องก็ตาม ในทางตรงกันข้าม อาการปัสสาวะเล็ดเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความหย่อนยานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

ประเภทของภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้หญิงและผู้สูงอายุ

ในผู้หญิงบางส่วนอาจจะพบปัญหาปัสสาวะเล็ดเมื่อมีการออกแรง เช่น ขณะไอ จาม หรือวิ่งลงบันได ในขณะที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งอาจจะประสบปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เมื่อปวดปัสสาวะ ทำให้เกิดปัญหาปัสสาวะเล็ด/ราดก่อนถึงห้องน้ำ ซึ่งปัญหานี้จะพบได้มากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น

กิจวัตรแบบใดที่ทำให้ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่รุนแรงขึ้น

ในคนปกติ เมื่อเวลาปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะจะหดตัวพร้อม ๆ กับหูรูดที่คลายตัวเพื่อขับปัสสาวะออกมา แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีพฤติกรรมบางรูปแบบที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ คือ

  • การเบ่งปัสสาวะในขณะขับถ่าย
  • การเข้าห้องน้ำบ่อยเกินไปทั้งที่ปวดปัสสาวะเพียงเล็กน้อย
  • ยังมีการเบ่งปัสสาวะหลังจากปัสสาวะเสร็จแล้ว
  • ผู้ที่ประสบปัญหาท้องผูก

ดังนั้นเราจึงไม่ควรเบ่งปัสสาวะในขณะขับถ่าย โดยปล่อยให้ปัสสาวะไหลไปตามปกติ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมากเกินควร

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Top Page

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 140/2559

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

105 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร 0-3857-0900

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm